Opis projekta

Opis projekta

PARK SPOMINOV V JUROVSKEM DOLU

Zaradi postopnega opuščanja starega pokopališča v Jurovskem Dolu in v želji po novih vsebinsko obogatenih površinah v centru Jurovskega Dola je nastala ideja o Parku spominov v Jurovskem Dolu.

V Občini Sv. Jurij v Slov. goricah imamo dve pokopališči: staro in novo. Novo pokopališče, načrtovano v večjih dimenzijah, je nekoliko odmaknjeno od centra Jurovskega Dola in se razširja ob mrliški veži. Staro pokopališče pa se nahaja v samem centru Jurovskega Dola, tik za župnijsko cerkvijo Sv. Jurija in je v fazi opuščanja. Ko govorimo o opuščanju pokopališča, se zavedamo, da bo le-to trajalo še precej let, a je v zadnjih letih nastalo že precej »praznega prostora«, ko se svojci odločijo, za opustitev grobov daljnih prednikov.

S projektom Park spominov v Jurovskem Dolu se je pristopilo k postopni ureditvi starega pokopališča v Park spominov, ki v nadaljevanju ne bi vključeval zgolj možnosti sprehodov, sprostitve v zelenih površinah ali postanka na klopcah, ampak bi prispeval tudi k ohranjanju kulturne dediščine kraja in obujanju njegove zgodovine. Na pokopališču so namreč pokopane bolj ali manj znane osebnosti, ki so v preteklosti prispevale k razvoju ali prepoznavnosti kraja. Življenja, delo in druge zanimivosti bi želeli raziskati in tako tudi vsebinsko polniti nastajajoči Park spominov. 

Želimo da bi staro pokopališče, oz. Park spominov v Jurovskem Dolu, pripovedovalo zgodbe o samem kraju, občini in pomembnih ljudeh, ki so v njem živeli  in se udejstvovali ter ustvarjali kulturno in družbeno podobo, ne samo kraja, ampak tudi območja Slovenskih goric. Na ta način pa seveda tudi prispevati k večji turistični dejavnosti kraja in njegovi prepoznavnosti.

Za začetek objavljamo zapise o življenju domačina

  • Ivana Roškarja, narodnjaka, politika, umnega gospodarja in župana z Malne v Slovenskih goricah in
  • Gregorja Einspielerja, koroškega duhovnika, narodno političnega in prosvetnega delavca, ki je zadnjih pet let svojega življenja preživel kot župnik v Sv. Jurij v Slov. goricah.

 Idejna zasnova Parka spominov Jurovski Dol

Dodatne informacije:

eksrp