Ivan Roškar

Ivan Roškar

IVAN ROŠKAR, narodnjak, politik, umni gospodar in župan z Malne v Slovenskih goricah

Ivan ROŠKAR, politik in umni kmetovalec, je bil rojen 8. aprila 1860 v Malni, umrl pa je 23. maja 1933 v Jurovskem dolu v Slovenskih goricah. Po končani domači osnovni šoli je odšel v uk v mesto Wagnitz pri Feldkirchnu pri Gradcu in se tam dodobra seznanil z naprednim kmetijstvom in družbeno-gospodarskim utripom tega dela Štajerske. Med ukom se je zelo dobro naučil nemškega jezika. Leta 1885 se je priženil na posestvo na Malni in prevzel gospodarstvo na veliki kmetiji. Bil je dober in napredni gospodar in je premoženje postopoma tudi bogatil. Poleg kmetije in mlina je imel še vinogradniške posesti na Slateniku. Kot mlad napredni in razgledani kmet se je vključil v krajevno slovensko politiko in postal leta 1885 župan v Malni. Aktivno je sodeloval v okrajnem zastopu, okrajni hranilnici, krajevni posojilnici, podružnici KD, bil je ustanovitelj   društva Edinost in Knjižnice ter čitalnice pri Sv. Juriju v Slovenskih goricah. Močno je podpiral slovensko šolo in tudi sicer postal velik narodnjak in iskren slovenski rodoljub.

V mladih letih je bil Ivan Roškar pripadnik slogaštva na slovenskem Štajerskem. V začetku 20. stoletja pa se je pod vplivom duhovnika, filozofa in zgodovinarja dr. Franca Kovačiča priključil dr. Antonu Korošcu. Počasi je krepil politično vlogo med kmečkim prebivalstvom v Slovenskih goricah in postal prepoznavni predstavnik slovenskega podeželja v narodnopolitičnih krogih na slovenskem Štajerskem.  Bil je izvoljen v štajerski deželni zbor v Gradcu in med leti 1902–1918 deloval kot deželni poslanec. Med leti 1907–1918 je bil tudi državni poslanec v dunajskem državnem zboru. Izvoljen je bil v podeželskem volilnem okraju Maribor - levi breg. Odločno je podprl Majniško deklaracijo leta 1917 in bil med njenimi prvimi podpisniki. Ob prevratu in razpadu  avstro-ogrske monarhije leta 1918 je podprl generala Maistra in bil tudi navdušen nad ustanovitvijo prve jugoslovanske države, Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS).  Bil je narodni poslanec v Beogradu in leta 1919 v Protićevem kabinetu minister za kmetijstvo. Kot poslanec se je zanimal za strokovna kmečka vprašanja (gasilstvo, lov, regulacija vod, napredek govedoreje in svinjereje, sadjarstva in vinogradništva, drobitev kmečkih posesti, podeželska obrt).

Ivan Roškar je bil ustanovitelj in prvi predsednik Slovenske kmečke zveze leta 1907 v Mariboru. V tej stranki je bil izredno aktiven in je sledil političnim usmeritvam dr. Antona Korošca, ki je veljal za ideologa in dejanskega voditelja SKZ oz. SLS. V letih 1922 – 1923 se je Ivan Roškar umaknil iz parlamentarnega življenja in se omejil na domačo krajevno politiko, kjer je deloval kot župan, načelnik okrajne hranilnice, član okrajnega zastopa in šolskega sveta. Stranka se mu je zaradi tega odrekla in ga ni več nikoli kandidirala, zato je postajal osebno razočaran in zagrenjen.  Leta 1926 ga je prvič zadela kap, po kateri si je po daljšem času opomogel. Drugič ga je zadela kap leta 1931 in po njej si ni več opomogel ter je počasi hiral.

Politično je bil Ivan Roškar vseskozi predstavnik večjih kmečkih posestnikov, ki so na podeželju zagovarjali politiko in cilje SLS. Ivan Roškar sodi v krog pomembnih narodno - političnih delavcev in iskrenih slovenskih rodoljubov na slovenskem Štajerskem vse od preloma 19. in 20. stoletja pa do odhoda iz aktivne politike v prvi jugoslovanski državi leta 1922. Vidni pečat je pustil tudi v lokalni zgodovini današnje občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.  Vedno je zagovarjal slovenstvo in gospodarsko-družbeni napredek slovensko-goriškega podeželja ob občutljivi severni meji. Zato mu velja trajni javni in zgodovinski spomin.

Povzel: dr. Marjan Toš